Pagaments i polítiques de cancel·lació Classes Particulars 

•Revisa els preus  a la web. 
•Pots realitzar el pagament als següent número de compte, sempre indicant el teu nom complert i el tipus de classe o abonament pel que estàs realitzant el pagament, a nom de Rocío Ramos. La Caixa: ES61-2100-3012-8721-0372-3012 
•Les places es reserven només amb el pagament complert. 
•Amb el pagament, confirmes que coneixes i acceptes les nostres polítiques de cancel·lació. 

*Cancel·lacions 

Tota cancel·lació ha de fer-se necessàriament per mail per a que consti per escrit. 

• Pots cambiar l'horari de la teva classe particular, sempre que ho fagis amb un mínim de 24h abans de la seva realització.
• Si cancel·les durant les 24h previes a la classe se't descomptaràn 15€ del teu pagament.