Pagaments de classes regulars de Ioga

Per participar en qualsevol classe has de RESERVARLA a través de la web. 

•Com a alumna/e de l'escola tens dos opcions de pagament: Cuotes mensuals o trimestrals i abonaments de classes.


•Les CUOTES ofereixen un preu més ajustat pel compromís de l'alumne amb l'escola i la pràctica. 


-Les cuotes mensuals han de pagar-se a través de la plataforma web.
El cobrament mensual serà automàtic i han de cancel·lar-se com a mínim 10 díes abans de l'inici del mes de la baixa. 
Al ser un pagament recurrent, pots reservar amb l'antel·lació que desitgis les classes (incloses les posteriors al mes en curs) i así assegurar-te una plaça a les classes que vulguis. 

- Les cuotes trimestrals es paguen igualment per la plataforma web, i es refereixen sempre a 3 mesos consecutius des de la data d'inici, excepte si l'aluma/e informa del contrari abans de la compra de la cuota.

- En  totes les cuotes:

·No es descompten del pagament les classes del mes no realitzades. 
·Si un alumne no pot assistir a classe que té reservada ha de cancel·lar l'assistencia a través de la web amb un mínim de 2 hores abans de la classe.
·Es poden recuperar les classes dins del mateix mes, sempre que hagi sigut cancel·lada la assistència a la web amb antel·lació.

 

• Els abonaments o les classes soltes, són perfectes si no vols comprometre't amb l'assistència regular. 

-Es reserven les classes a través de la web. 
-Si un alumne no pot venir a la classe que té reservada ha de cancel·lar l'assistència a través de al web com a mínim dues hores abans de la classe, si no la classe contabilitzarà com a usada.